Wijkblad 2023-05

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 33, nummer 5, december 2023


In dit nummer:

Buurtbanken.
En verder o.a.:

  • Van het gas af.
  • Vacature advertentiebeheerder.
  • Bewonersorganisatie en Hunzeborghteam.
  • Nieuwjaarsborrel 14 januari.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 24 februari verschijnen.
Kopij graag voor 16 januari aanleveren.