Zienswijze Oosterhamriktracé

De Bewonersorganasaties De Hunze – Van Starkenborgh en Beijum hebben gezamelijk een inspraakreactie verstuurd naar de Gemeente Groningen inzake de plannen voor de herindeling van het Oosterhamriktracé.

Klik hier voor onze inspraakreactie: Zienswijze Oosterhamriktrace