Aanpakken Parkpaden

Ieder jaar controleren wij de slechte parkpaden binnen de gemeente Groningen. Hiervoor is een budget beschikbaar.
Tijdens deze controles kijken we naar welke paden we als eerste aan moeten pakken. Samen met een gecontracteerde aannemer zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we de parkpaden voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

Vanaf 19 september gaan we onder andere aan de slag in Woonwijk De Hunze.