Buurtschap Hooge Hunze

Nieuw buurtje aan de Pop Dijkemaweg

Gemeente Groningen, Rottinghuis en Wierden en Borgen onderzoeken samen hoe ze van het bedrijfsterrein aan de Pop Dijkemaweg (voormalige terrein rondom Cornelis/Iveco) een fijne woonbuurt kunnen maken. Het gaat hierbij om een mix tussen koop- en sociale huurwoningen Hiervoor hebben de drie partijen vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het gebied krijgt een groene uitstraling en we gaan kijken hoe we de loop van de oude rivier De Hunze kunnen terugbrengen in dit gebied. We nodigden omwonenden uit om met ons mee te denken hoe we deze locatie zo goed mogelijk opnieuw kunnen gaan inrichten. Begin juli is hiervoor een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd.

De buurtbewoners noemden met name het drukke verkeer over de Pop Dijkemaweg en de inpassing van het aantal woningen (200 tot 250) als belangrijke aandachtspunten voor de uitwerking van het plan. In het najaar komt er een vervolg op deze bijeenkomst. Met als doel om rond de jaarwisseling een plan te hebben hoe het gebied eruit komt te zien.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Kijk dan op onze website.