Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders…

De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh organiseert de ABV (eigenlijk Algemene Ledenvergadering geheten) jaarlijks in maart of april.

Door de maatregelen rondom het coronavirus was het de voorbije weken niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren.

Categorieën ABV

Meer laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Belangrijk daarbij is dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis. Daarom breidt de gemeente het aantal openbare laadpalen de komende jaren uit.
De mogelijke locaties voor nieuwe laadpalen zijn in kaart gebracht.

Nieuwe plek voor hulp bij werk en scholing in oostelijk deel van de stad

Op 2 juni opent de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen een locatie in de Wegwijzer in Beijum.
Hier kunnen alle inwoners uit de buurt terecht voor hulp op het gebied van werk, maatschappelijke activiteiten of het volgen van een opleiding.
Met het openen van een locatie in het oostelijk deel van de stad wil de gemeente beter bereikbaar en toegankelijk zijn voor haar inwoners in dat gebied.

Wijzigingen dienstregeling openbaar busvervoer 2021

In de nieuwe busdienstregeling wordt voorgesteld om per 13 december 2020 enkele buslijnen in de gemeente Groningen een andere route te laten rijden en op een aantal routes het aantal bussen per uur te veranderen.

Eind juni beslist het dagelijks bestuur OV-bureau definitief over de voorgenomen wijzigingen. U kunt reageren op de voorgenomen wijzigingen.