Bestuurlijk overleg Gerrit Krolbrug uitgesteld

In ons vorige bericht schreven we nog dat de besluitvorming door de Stuurgroep Groningse bruggen uitgesteld werd van 3 september naar 9 oktober, en vol verwachting leefden we dan ook naar deze datum toe.

Helaas ontvingen we vandaag een e-mail van Rijkswaterstaat dat ook dit overleg uitgesteld gaat worden tot een nader te bepalen tijdstip. “Er is meer tijd nodig voor bestuurlijke afstemming en besluitvorming”.