Informatiebijeenkomst GKB door de Raad goed bezocht!

Het Gerrit Krolbrug comité hield afgelpen zaterdag 3 oktober 2020 een informatieve bijeenkomst over de plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug verdeeld over 2 sessies. Het comité is zeer tevreden over de aandacht en de ontvangen steun!

De opkomst was goed, aanwezig waren o.a. 8 politieke partijen, en met 2 partijen zijn aparte afspraken gemaakt.

Wij refereren hierbij ook aan de door de op 29 januari jl. vrijwel voltallige gemeenteraad aangenomen motie “Praten als brugman” m.b.t. de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Zoals bekend, is de besluitvorming door de Stuurgroep Groningse bruggen uitgesteld van 3 september naar 9 oktober 2020. De Stuurgroep neemt op die datum een besluit over de varianten die in de MIRT–planuitwerking verder worden uitgewerkt, met als doel om te komen tot een Bestuurlijk Voorkeursbesluit. Wij vinden dat de bewonersvariant volwaardig in de MIRT-planuitwerking moet worden meegenomen en we willen de informatie waarop we onze visie baseren graag met u delen.

 


 


 

We hebben onze informatie overzichtelijk in een powerpoint gezet die we aan u willen presenteren.