BHS Vergadering 31 oktober 2023

Besluitpunten: 

Wijkbezoek wethouder Rik van Niejenhuis

We hebben het bezoek dat wethouder Rik van Niejenhuis samen met gebiedsmanager Oost van de gemeente, Marlon Berends, brengt aan onze wijk op 24 november a.s. voorbereid. Hij is de wethouder die als wijkwethouder onze wijk in zijn portefeuille heeft. Onderwerpen die we als bestuur met hem willen bespreken zijn o.a. de verkeersveiligheid (parkeerproblematiek aan de Ulgersmaweg bij het van Starkenborghkanaal, en de situatie bij de Gerrit Krolbrug), de uitvoering van de Hunzevisie en in verband daarmee de ervaren wateroverlast in onze wijk, en de grenzen die de gemeente stelt aan woningsplitsing.

De vele auto’s die geparkeerd staan langs het van Starkenborghkanaal

Wij hebben een notitie van ons bestuurslid Bert Meijberg besproken over hoe verder met het aanpakken van het probleem van de vele auto´s die geparkeerd staan langs het van Starkenborghkanaal. Bert heeft samen met bewoners van van Starkenborgh, die hierover bij ons hebben geklaagd, gesproken met de gemeente over wat hieraan te doen is. Verschillende mogelijkheden zijn voorbijgekomen: het instellen van een parkeerverbod, mensen wijzen op andere parkeermogelijkheden, het invoeren van betaald parkeren. Van de mogelijke oplossingen is wat de gemeente betreft, na een verkenning waarbij ook het Wessel Gansfortcollege en de tennisvereniging zijn betrokken, de beste optie het invoeren van betaald parkeren, in de (hele) wijk Van Starkenborgh. Die maatregel heeft ook repercussies voor bewoners die niet aan of bij het kanaal wonen. Daarom vindt de gemeente dat er draagvlak moet zijn in de wijk voor invoering van de maatregel. De gemeente gaat de invoering niet opleggen. Bert heeft nu voorgesteld dat wij als bestuur een bewonersvergadering uitschrijven om met bewoners te spreken over de verschillende oplossingsmogelijkheden. Alvorens wij als bestuur een besluit nemen over het houden van een bewonersvergadering, willen we van de gemeente weten: a. hoe effectief het instrument van betaald parkeren is, m.a.w. leidt het tot een vermindering van de parkeerdruk, en

  1. wanneer betaald parkeren in van Starkenborgh zou worden ingevoerd, hoe zit het dan met een eventueel waterbedeffect in de Hunze.
  2. of bij het instrument parkeerverbod, aan de beperkte handhavingscapaciteit niet een te absoluut gewicht is toegekend bij de beoordeling, waardoor dit instrument als minder effectief is ingeschat?

BHS-vergadering-31-oktober-2023-besluitpunten.docx