Van Eyckstraat

In dit artikel probeer ik de geschiedenis van de Van Eyckstraat te achterhalen.

De geschiedenis van Tuinland

Een paar jaar later wordt er een weiland in Groningen gekocht, hier verrijst een tweede Intratuin.


Er wordt afscheid genomen van de Intratuin-organisatie en Tuinland wordt opgericht.


In 2007 verhuisd Tuinland Groningen van De Hunze naar de Peizerweg.


Januari 2008:
Slopers maken een eind aan Tuinland.

In januari 2008 is een begin gemaakt met de sloopwerkzaamheden, zoals op deze sfeerimpressie te zien is wordt het metaal en glas apart verzameld en afgevoerd. Velen zullen dit met weemoed gadeslaan. Een bloemetje kopen is in deze wijken nu verleden tijd, wat er met de vrijgekomen ruimte gaat gebeuren is momenteel nog niet bekend.


Wijkblad 2008, jaargang 18, nr. 1
Maandagavond 4 februari 2008, een zaaltje boven de ronkende motoren van Eurokartracing. Uitgenodigd zijn direct omwonenden en vertegenwoordigers van de Bewonersorganisatie (BHS), zij zullen worden ingelicht over de plannen die de Gemeente Groningen en projectontwikkelaar Kroeze & Partners heeft met het vrijgekomen terrein van Tuinland.
De avond wordt ingeleid door Kees Muller (projectleider ROEZ Gemeente Groningen). Hij wordt bijgestaan door Karin Mechielsen (ass. projectleider ROEZ), architect Kappler (Kappler Architecten, Nürnberg) en de heren Kroeze Senior en Junior.
Muller legt uit: “De gemeente heeft randvoorwaarden neergelegd voor dit terrein: woningbouw of een combinatie van wonen en werken. Hierbij moet rekening worden gehouden met diverse omgevingsfactoren: het (geluid van het) verkeer inde directe nabijheid, de aanwezigheid van de hoogspanningsmasten en een uitdrukkelijke wens van de gemeente om eengezinswoningen met maximaal 3 woonlagen neer te laten zetten die aanvaardbaar in prijsniveau zijn”. Muller merkt tevens op: “Er is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk, een traject waar zeker een jaar voor nodig is. We zitten hier bij elkaar om uit deze zaal te horen wat voor ideeën er leven, we zijn aan het “deurtje bellen” om te vragen wat u ervan vindt”.

Varianten.
Architect Kappler geeft vervolgens een overzicht van de varianten. De meest wenselijke variant houdt in dat er 84 eensgezinswoningen met bijbehorende tuinen worden gebouwd, met 126 parkeerplaatsen voor bewoners en 25 plaatsen voor gasten. Kenmerkend aan de getoonde variant (zie foto van de maquette) is het feit dat de “buitenkant” van de bebouwing een duidelijk stedelijk karakter vertoont, maar dat het binnenterrein mogelijkheden biedt voor een gebied waar een uitstraling van rust en groen wezenlijk is en waar een veilige, besloten speelgelegenheid voor kinderen mogelijk wordt.

De andere kant.
Reinder Kroeze geeft aan: “Voor het parkeerterrein dat aan de overzijde gelegen is hebben wij nog geen bestemming. De grond wordt medio maart overgedragen, we moeten nog bekijken wat er met dit terrein gedaan kan worden”. Tijdens de vragenronde leidt dit aspect natuurlijk tot diverse speculaties uit de zaal: een parkje, een supermarkt, maar ook wordt opgeroepen om de visboer te laten staan: een bewoner merkt op “maar wij willen onze visboer niet kwijt”.

Hoe nu verder.
Deze avond was een eerste aanzet tot informatie. De gemeente wil in het vervolgtraject graag met de BHS en de vertegenwoordiging van direct omwonenden in gesprek om verder te praten over de plannen.

En van de plannen voor 88 woningen op de zogenoemde Tuinland-locatie is voor-alsnog niets terecht gekomen.
Niet dat er rond de Tuinland-locatie geen ontwikkelingen zijn. Ten eerste werd het bestaande plan aangepast. De oorspronkelijke indeling met drie ‘inhammen’ aan de buitenkant verviel, een variant met twee van die hofjes kwam er voor in de plaats. Het aantal woningen zakte met elke publicatie. Zie ook de website www.thuisintuinland.nl. (link bestaat niet meer!)

Weer helemaal anders
Inmiddels is een derde makelaar, Pandomo, aan het inventariseren hoe toekomstige bewoners het stukje wijk ingericht zouden willen zien. Zo was er op de Nieuwbouwbeurs in de Martinihal op 14 en 15 oktober 2011 een plattegrond te zien met weer een geheel andere indeling. Op dit moment gaat het nog maar om 68 woningen.


Tot zover heb ik een en ander kunnen achterhalen, en toen kwam deze foto in beeld: