GKB: 3 Projecten

De vakantie is voorbij en de gemeente, RWS en het Platform GKB zijn weer volop met de GKB bezig.

  1. De aanvraag voor demonteren deel en monteren hellingbanen een van de fiets/loopbruggen is in behandeling. De constructieberekeningen van de gehele steigerconstructie worden nog nader uitgewerkt. Onze verwachting is dat de hellingbanen 1e kwartaal 2024 operationeel zijn.
  2. Het onderzoek naar een vaste tijdelijke oeververbinding tijdens de bouw van de nieuwe brug loopt. De minister wil zo snel mogelijk de onderzoeksresultaten zien. Medio oktober worden wij geïnformeerd over 3 opties:
    a. Een vaste oeververbinding direct naast/tegen de busbaanbrug.
    b. Hellingbanen aan de busbaanbrug en deel busbaan voor fietsers en voetgangers.
    c. Trapopgang halverwege tegen deel busbaanbrug en busbaan voor fietsers en voetgangers.
  3. Voor de nieuwe brug is het verkeersplein en -rotonde bij de Ulgersmaweg/Heerdenpad ontworpen en met ons besproken. Over 2,5 week bespreken we de verkeersafhandeling bij de Oosterhamriklaan. Daar waar de fietsstraat de doorloopt naar de nieuwe GKB en de bus afslaat de laan in. De verwachting is dat het Voorlopig Ontwerp eind dit jaar gereed is voor de vergunningsaanvraag en start formele inspraak.

Laatste nieuws is dat de ligplaats aan de Ulgersmaweg definitief verdwijnt.
Dit najaar wordt de nieuwe positie van de ligplaats bekend. Wordt vervolgd.

VZ Platform GKB/BHS