In memoriam Reino Houwen

‘Moet je eens luisteren’, zo begon Reino vaak het gesprek. En luisteren deed je dan ook, naar een zeer uitgesproken mening. De mening van Reino zullen we echter niet meer horen, 28 maart j.l. is zij na een korte periode van ziek zijn overleden, 89 jaar oud.

Reino is vele jaren actief geweest binnen het bestuur van eerst het Hunze Overleg Platform, later de Bewonersorganisatie De Hunze – Van Starkenborgh. Als penningmeester zag zij er op toe dat de zaken stipt op tijd werden afgehandeld en dat elke cent kon worden verantwoord. Daarbij nam ze ervaring mee uit haar werk, onder andere als studiekeuzeadviseur, en uit diverse overlegorganen, zoals met de gemeente.

En die gemeente had Reino regelmatig aan de broek hangen. Reino ging in gesprek met wethouder Mattias Gijsbertsen omdat zij van mening was dat de voorzieningen voor inwoners op vergevorderde leeftijd onder de maat waren. En toen, na een valpartij bij het uitstappen, Qbuzz verklaarde dat gelede bussen niet dichter naar de stoeprand kunnen manoeuvreren benaderde Reino de gemeente met de vraag of de bushalte kon worden aangepast.

Ondanks haar kleine, gebogen gestalte en langzame tred bleef Reino een indrukwekkende persoonlijkheid. Actief voor sociaal cultureel werk en vrouwenemancipatie. Vief, vastberaden, wars van flauwekul, onafhankelijk, betrokken, levenslustig, recht door zee en zeer bij de tijd.

De uitvaartplechtigheid voor Reino heeft op 6 april in Beetsterzwaag plaats gevonden.

We wensen de familie sterkte met het verlies.

Namens de BHS