Oversteek sluis Stad en Lande gaat weer open!

Waterschap Noorderzijlvest stelt de oversteek over de sluis Stad en Lande in het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach weer open.

Deze week laat het waterschap een aantal maatregelen uitvoeren die de veiligheid van de oversteek verbeteren.

Nieuwsbrief: Mensen met dementie in Groningen

De Nieuwsbrief Mensen met dementie in Groningen die gemiddeld 1 keer per maand verschijnt bevat vooral nieuws over de ontwikkelingen in de Provincie Groningen die belangrijk zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Provincie Groningen.

Nieuwsbrief Gerrit Krolbrug – Juli 2020

Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Groningen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Graag informeren we u over het verloop van dit project. In deze nieuwsbrief leest u de volgende zaken:

– Terugblik online bijeenkomst 1 juli 2020.
– Wat doen we met de bewonersvariant?
– Het tellen van het verkeer gaat door.
– De participatiegroep en het Bestuurlijk overleg.