Reactierapport Plankaart Openbare Laadpalen

Inspraakprocedure

In verband met de Coronacrisis heeft de inspraakprocedure online plaatsgevonden. Van 28 mei tot 1 juli 2020 kon iedereen reageren op de plankaart met de mogelijke locaties voor openbare laadpalen. Er is via diverse media en onze eigen communicatiekanalen aandacht aan besteed.

Het online inspraakplatform is bezocht door 497 personen en heeft geleid tot 154 reacties. Na 1 juli hebben we alle binnengekomen reacties beoordeeld en zonodig wijzigingen aangebracht in de plankaart. In een aantal gevallen is er na aanleiding van een reactie al contact gezocht met de reactiegever.

Het ging dan vaak om een specifieke vraag over elektrisch rijden of een vraag over het reactieplatform zelf. Deze reacties zijn niet opgenomen in het reactierapport. In de meeste gevallen hebben we de binnengekomen reacties wat ingekort waardoor alleen de kernboodschap is opgeschreven, daarnaast zijn alle reacties geanonimiseerd.

Klik hier voor het Reactierapport


Voor de volledigheid, het vorige artikel:

Meer laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren