Samenvatting resultaten wijkonderzoek

Beste wijkbewoner,

Onlangs heeft u voor ons een vragenlijst ingevuld over de verduurzaming van uw buurt. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank! U heeft aan het eind van de vragenlijst aangegeven graag een samenvatting te willen ontvangen van de resultaten. Deze kunt u vinden in de bijlage. Hierin hebben we de belangrijkste resultaten grafisch weergegeven in een zogenaamde ‘infographic’. Wanneer u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor de bijlage.

Vervolgstappen

De komende tijd gaan wij samen met het Energieteam aan de slag om een passend energieplan te maken voor de wijk. Wilt u ook meedenken over duurzame energie in de wijk en in uw eigen woning? U kunt op verschillende manieren meedoen. Binnenkort komt er een tweede vragenlijst. We zijn namelijk benieuwd of er bij bewoners voorkeuren zijn voor bepaalde maatregelen of technieken. Dit wordt een zogenaamde ‘infoquête’ waarin u eerst informatie krijgt over verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld warmtepompen) en vervolgens uw mening daarover kunt geven.

Na de zomervakantie worden er twee workshops georganiseerd. In de eerste workshop bespreken we verschillende oplossingsrichtingen om woningen te verduurzamen en/of aardgasvrij te maken. In de tweede workshop ligt het accent op het maken van keuzes. Bewoners kunnen dan gezamenlijk een afweging tussen de verschillende oplossingen maken. Na de workshops zullen we alle inzichten vertalen naar een advies voor de wijk. Uw bijdrage is hierbij van groot belang. We hopen dat u ook in het vervolgtraject betrokken wilt blijven.

Aanmelden

Als u via de vragenlijst uw interesse heeft aangegeven voor een workshop, ontvangt u daar van ons een uitnodiging voor. Ook ontvangt u daarbij een uitnodiging voor de vragenlijst. Wanneer u liever niet wilt deelnemen aan de workshop, dan kunt u nog wel meedoen met de volgende vragenlijst. Mocht u hiervoor een uitnodiging willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar k.bouw@pl.hanze.nl