Wijkblad 2022-03

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.

Jaargang 32, nummer 3, juli 2022


In dit nummer: (klik om te openen).

Tweemaal Gerrit Krol.

En verder o.a.:

  • Onderzoek naar Energietransitie.
  • Ontwikkelingen Hunzeboord.
  • Onze fotoclub in beeld.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 8 oktober verschijnen.
Kopij graag voor 10 september aanleveren.