Wijkblad 2020-02

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 30, nummer 2, april 2020


In dit nummer:

Plan Gerrit Krolbrug Comité.
En verder o.a.:

  • Paviljoen Starkenborgh.
  • Voedselbank en Corona.
  • Interview Minetta Koornstra.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 27 juni verschijnen.
Kopij graag voor 30 mei aanleveren.