Wijkblad 2021-03

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 31, nummer 3, juli 2021


In dit nummer:

Wat hebben Gerrit Krol en
Evert van Linge gemeen?
En verder o.a.:

  • Hunzeborgh voorzichtig weer open.
  • Cultuur in de wijk komt op stoom.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 09 oktober verschijnen.
Kopij graag voor 11 september aanleveren.