Wijkblad 2023-02

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 33, nummer 2, april 2023


In dit nummer:

Dansende gevels.
En verder o.a.:

  • Hospi Housing.
  • Mien Toentje.
  • Kleine klussendienst.
  • Bridge in De Borgh.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 15 juli verschijnen.
Kopij graag voor 14 juni aanleveren.