Wijkblad 2023-04

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 33, nummer 4, oktober 2023


In dit nummer:

Grasfestival 3 september.
En verder o.a.:

  • Van het gas af.
  • Zonnebloemwedstrijd.
  • Diverse activiteiten.
  • Zangstudio Noord.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 23 december verschijnen.
Kopij graag voor 15 november aanleveren.