Brief aan Stuurgroep Groningse bruggen.

Door de BHS, BOB en WOK, de gezamenlijke Bewonersorganisaties,
die ongeveer 45.000 inwoners van de stad Groningen en omgeving vertegenwoordigen,
is er veel energie in gestoken om de Bewonersvariant onderdeel te maken van de planuitwerking voor een nieuwe Gerrit Krol brug.

Nieuwsbrief Gerrit Krolbrug – Juli 2020

Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Groningen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Graag informeren we u over het verloop van dit project. In deze nieuwsbrief leest u de volgende zaken:

– Terugblik online bijeenkomst 1 juli 2020.
– Wat doen we met de bewonersvariant?
– Het tellen van het verkeer gaat door.
– De participatiegroep en het Bestuurlijk overleg.