Minister: ‘Bewonersvariant houdt nieuwe Krolbrug op en stuwt de kosten’

Scheepvaart versus fietsverkeer: hoog of lager?

Volgens de minister moet een nieuwe oeververbinding minimaal 5,7 meter hoog worden vanwege de belangen van het scheepverkeer op deze nationale hoofdvaarweg. De gemeenteraad wil echter niet verder gaan dan 4 meter uit vrees dat de brug anders een onneembare horde wordt voor het drukke fietsverkeer.
Bovendien dringt de politiek aan op een studie naar het alternatieve plan van bewonersorganisaties uit de omliggende wijken om de nieuwe brug op de huidige hoogte van 2,3 meter te houden. Dat is voor het ministerie echter geen optie omdat alle overige oeververbindingen op de route minimaal 4,5 meter hoog zijn, inclusief de nieuwe Dorkwerderbrug en de spoorbrug bij Aduard. Voor de veiligheid van de scheepvaart mag daar niet te veel worden afgeweken.

Afzegging Rijkswaterstaat frustreert gemeenteraad

Rijkswaterstaat zou woensdag namens de minister een toelichting geven op het al jaren lopende onderzoek naar de vernieuwing van de Krolbrug en twee andere bruggen over het Van Starkenborghkanaal. Die afspraak werd echter te elfder ure afgezegd. Veel politieke vragen blijven daardoor onbeantwoord, tot frustratie van de gemeenteraad.
VVD-fractieleider Ietje Jacobs doet een ‘dringend verzoek’ op de rijksdienst om de raad snel bij te praten. Rijkswaterstaat zegde recent ook al tot twee keer toe af voor het bestuurlijk overleg met Groningen en zijn buurgemeenten over de vervanging van de Krolbrug, de iets verderop gelegen spoorbrug en de Paddepoelsterbrug. Die laatste ligt inmiddels twee jaar uit het verkeer na een aanvaring.

Begin november besluit over studie bewonersvariant

Op 9 november schuift Rijkswaterstaat alsnog aan voor het bestuurlijk overleg over de drie Groningse bruggen. Dan wordt ook duidelijk of de bewonersvariant voor de Krolbrug serieus wordt meegewogen in de alternatievenstudie die nu loopt naar de vervanging. Die richt zich voorlopig slechts op twee hoogtevarianten: 4,5 en 5,5 meter – of feitelijke allebei nog twintig centimeter hoger vanwege de verwachte bodemdaling door de gaswinning.
Wethouder Philip Broeksma (verkeer) beloofde de raad woensdag de bewonersvariant nog eens nadrukkelijk aan te kaarten bij het komende beraad. Volgens gemeentelijk projectmanager Jeroen Engels hoeft dat het proces niet verder te vertragen. Volgens planning moet er voor zomer volgend jaar een uitgewerkte alternatievenstudie op tafel liggen. Uiterlijk in november wordt de knoop doorgehakt.

‘Fietsers staan vier keer minder vaak vast bij hoge brug’

In haar brief aan het gemeentebestuur spreekt Van Nieuwenhuizen echter nu al onomwonden haar voorkeur uit voor een hoogte van 5,7 meter. Dat is volgens haar niet alleen belangrijk voor het snelgroeiende scheepvaartverkeer, maar ook voor fietsers. Bij een hoogte van 5,7 meter hoeft de nieuwe Krolbrug nog maar elf keer per dag open voor de inmiddels 18.500 schepen die jaarlijks passeren. Nu is dat nog vier keer zo vaak (45 keer). Bij een hoogte van 4,5 meter staan fietsers nog 26 keer per dag voor een open brug.
Het oorspronkelijk plan voor een brug op 4 meter waarover gemeente en ministerie in 2016 al helemaal rond waren, is definitief uit beeld. Dat is volgens RWS niet ‘inpasbaar’ omdat de gemeenteraad gescheiden rijbanen wil zien voor fiets- en autoverkeer. Dat vergt een breedte van minimaal 16 meter. Daardoor zou het talud van de nieuwe brug tot in de voortuinen van de aangrenzende woningen uitkomen, stelt de rijksdienst.

‘Rijkswaterstaat heeft niet alleenrecht op voortschrijdend inzicht’

Maar dat geldt slechts voor de oorspronkelijke wens van de gemeenteraad om de brug te behouden als 50km/u-verbinding. Een 30km-variant is niet onderzocht, merkt GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis op. ,,Het lijkt of RWS zich het alleenrecht op voortschrijdend inzicht voorbehoud, maar bij nieuwe wensen van de raad verwijst naar wat er in 2016 is beslist.’’


Bron: dvhn.nl