Groenplan-Groningen-Vitamine-G

Een groenere gemeente is belangrijk.

Het is de ambitie om jaarlijks 30.000 m2 groen toevoegen en 1.000 bomen aan te planten op diverse gronden en terreinen in onze gemeente.

Zo stimuleren we ook particulieren om bomen te planten. Het bestaande groen willen we aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar maken.

Respondenten gezocht!

Mijn naam is Laura van Warmerdam en ik ben student aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze zomer rond ik de master Environmental & Infrastructure Planning af. Ik doe onderzoek naar dagelijks woon-werkverkeer onder inwoners van buitenwijken of voorsteden van Haarlem of Groningen en heb hiervoor respondenten nodig.

Bestuursleden gezocht!

In navolging op het bericht dat de huidige voorzitter én de secretaris van het bestuur van de bewonersorganisatie BHS in april a.s. afscheid gaan nemen, doen wij graag een beroep op u!
Wij zijn betrokken en gepassioneerde medebestuursleden en willen graag doorgaan met het behartigen van de belangen van alle bewoners van onze wijken.