AED

 


Wat doet een AED?

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Lees verder op Wikipedia..


 

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Gelukkig hebben we in onze wijken ook de beschikking over 3 AED’s.

Deze zijn te vinden bij:

 


AED bij Tandartspraktijk De Hunze.

 

AED bij Huisartspraktijk De Hunze.
Let op: Deze AED hangt niet buiten en is alleen tijdens kantooruren te bereiken!

 


AED bij GTV Van Starkenborgh.