Pop Dijkemaweg (Fietspad)

 


Bedoeld wordt het stukje fietspad van de Berlageweg tot aan het Meedenpad.

De Pop Dijkemaweg is vernoemd naar:
Popke Dijkema (1890-1959)

Die samen met zijn broer Jacob Jan en diens zoon Jan onder vijandelijk vuur tijdens de bevrijding op 16 april 1945 de basculebrug neerliet, zodat de Canadezen onbelemmerd doorgang kregen. Een verdere beschieting van Oosterhoogebrug kon daardoor achterwege blijven.