Gemaal Stad & Lande

 


Het Gemaal Stad & Lande is een gemaal om de gevolgen van de bodemdaling door de winning van aardgas te compenseren.