Nieuw bestuur BHS

Vandaag was er een vergadering van het BHS Bestuur.
Tijdens deze vergadering hebben wij het het nieuwe bestuur vastgesteld.

Voorzitter: Chris van Malkenhorst
Secretaris: Peter Altena
Penningmeester: Marjan Boonstra
Algemeen bestuurslid: Marga Hesseling
Algemeen bestuurslid: Bert Meijberg

Oversteek sluis Stad en Lande weer open

De oversteek over het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach via de sluis Stad en Lande is vanaf vandaag 7 september weer open voor het publiek.

Met het aanbrengen van nieuwe stevige stalen draaihekken hebben we een meer ‘hufterproof’ oplossing gevonden.

Open Monumentendag op zaterdag 12 september

Open Monumentendag wordt anders dit jaar.
De reden laat zich raden: Corona.

Toch zijn er dankzij de betrokkenheid van eigenaren, beheerders en gebruikers 35 monumenten te bezoeken.

Alle deelnemende panden hebben maatregelen genomen om u veilig te kunnen ontvangen.