Kunstkring De Hunzeborgh

Komend winterseizoen verzorgt Kunstkring de Hunzeborgh voor de achtste keer Kijken naar Kunst.
Kijken naar Kunst bestaat uit een reeks van zeven lezingen en een bijzondere afsluitende bijeenkomst.
U bent van harte uitgenodigd om deze middagen bij te wonen.