Oversteek sluis Stad en Lande gaat weer open!

Waterschap Noorderzijlvest stelt de oversteek over de sluis Stad en Lande in het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach weer open.

Deze week laat het waterschap een aantal maatregelen uitvoeren die de veiligheid van de oversteek verbeteren.

Nieuwsbrief: Mensen met dementie in Groningen

De Nieuwsbrief Mensen met dementie in Groningen die gemiddeld 1 keer per maand verschijnt bevat vooral nieuws over de ontwikkelingen in de Provincie Groningen die belangrijk zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Provincie Groningen.