Verslag Bewonersavond Energietransitie

Beste wijkbewoners,

Om te beginnen: hartelijke dank voor jullie belangstelling voor de informatieavond die het Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh op 28 april in De Hunzeborgh hield. De bijeenkomst was dankzij jullie inbreng een nuttige volgende stap richting een platform dat de wijkbewoners ondersteunt en hun belangen behartigt bij het aardgasvrij maken van onze wijken. We doen ons voordeel met alle gemaakte op- en aanmerkingen en komen bij u terug als we onze plannen verder hebben uitgewerkt.

Wat is er op de informatieavond gezegd en besproken?

Onderzoek naar verduurzaming van de wijk door de Hanzehogeschool:

Aansluiten bij wat bewoners kunnen en willen, dat is de insteek van het onderzoek naar verduurzaming van de wijk van de Hanzehogeschool. Het vinden van passende oplossingen om in de toekomst aardgasvrij te kunnen wonen staat centraal. Met de inzichten uit het onderzoek kunnen plannen gemaakt worden die op draagvlak van bewoners kunnen rekenen.

In het onderzoek willen de onderzoekers daarom veel input ophalen in de wijk. Dat doen zij door middel van vragenlijsten en workshops. Door hieraan mee te doen, kan de wijk haar belangrijke geluid laten horen. In de maand mei komen onderzoekers bij u langs met een uitnodiging voor het onderzoek. Doet u ook mee? Het Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh ondersteunt dit onderzoek, en roept u op mee te doen.

Met vriendelijke groet,

Het Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh

Peter Altena.
Leo Kuilman.
John Geijp.